Clas Thor

Clas Thor från Örebro har publicerat omkring 70 böcker i olika genrer: dikter, reportage, biografier och litteraturhistoria.