2021-02/holkliv

Holkliv

Holkliv är en bok som omfamnar alla aspekter av fågelholkar. Holkliv ger inte bara svar på de vanligaste frågorna om huruvida man ska rensa holken, hur högt holken ska sättas eller i vilket väderstreck den bör monteras. Holkliv berättar också om de människor som valt att viga sina liv åt holkarnas fåglar. De som agerar fåglarnas arkitekter och inredare, de som skänker tak åt fågelarter som får allt svårare att hitta naturliga bohål i skogsbolagens granplanteringar. Även holkarnas historia tecknas i boken och här berättas även om andra djur som loppor, fladdermöss, ekorrar och getingar som också vill använda holken som bostad. Holkliv är en bok för alla som vill kika in i våra vanligaste fåglars vardagsbestyr. Den öppnar vägen till ökad kunskap och större förståelse för de varelser vi delar vårt livsrum med.

Författare: Niklas Aronsson
Utgiven: 2009
Sidor: 216
Vikt: 717 g
Bandtyp: Inbunden
ISBN: 9789188124418